Opłata Konsumencka za opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Opłata Konsumencka za opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

Opłata Konsumencka za opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

 
Od 1 stycznia 2024 r. pobieramy opłatę konsumencką od użytkownika końcowego nabywającego produkty wskazane w załączniku 6 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o opłacie produktowej, obejmujące opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
Wysokość opłaty konsumenckiej za każdą sztukę opakowania jednorazowego z tworzywa sztucznego wynosi: 
  • 0,20 zł netto – kubki na napoje, w tym ich pokrywki,
  • 0,25 zł netto – pojemniki na żywność.

Niezwłocznie poinformuj nas podczas składania zamówienia   ( telefonicznie lub e-mail) jeśli powyższe produkty nabywasz na potrzeby własne (jako użytkownik końcowy*)

* U S T AWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – pkt .11ac) użytkowniku końcowym – rozumie się przez to podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży;”

Opłatę konsumencką doliczamy obligatoryjnie do każdej sprzedaży osobie fizycznej (paragon).